Please enable JS

ISG

Denizcilik faaliyetleri alanında hizmet gösteren firmamız faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ediyoruz;

Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırılmak ya da en alt seviyeye indirerek yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek,

Yürürlükte bulunan isg ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,

Tüm çalışanlara bireysel isg sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,

Hedeflere ulaşmak için iş güvenliği yönetim sistemimizin kurallarına uymak ve sistemimizi sürekli iyileştirmek.