Please enable JS

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevremizi korumak, doğal kaynakları azami tasarruf ve verimle kullanmak, kirliliği önleyerek, gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak için;

Tüm çalışanlarımıza çevre ile ilgili konularda eğitimler veriyor, üst yönetimden en alt birime kadar, çevreyi korumayı insanlığın görevi olarak tanımlıyoruz, çalışanlarımızın ortak sorumluluk bilinci ile çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol almalarına teşvik ediyoruz,

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek çevresel riskler tespit edilerek bu risklerin öncelikli olarak kaynakta minimize edilmesine çalışıyor, faaliyetler sonunda çıkan atıkların maksimum düzeyde yeniden kullanımını veya geri dönüşümünü sağlıyoruz,

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda doğal tüm kaynaklarımızı kapsayacak bir kaynak yönetimini uyguluyoruz,

Çevre ile ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata uyuyor, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uyguluyor, sürekliliğini ve gelişmesini sağlıyoruz,

Çevre politikamızı temel ilkeler olarak benimsediğimizi ilan ediyor ve attığımız her adımda bu ilkeleri gözetmek için, hep birlikte var gücümüzle çalışmayı taahhüt ediyoruz.